Bộ sưu tập hình ảnh bonsai shohin (bonsai nhỏ)

Bonsai nhỏ

Bonsai Mai Chiếu Thủy.Mulberry H 18cmWrightia Religiosa H 14cmWrightia religiosa H17cmKim quất bonsai (cao 15cm)Kim quất bonsai (cao 23cm)Mai Chiếu Thuy bonsai (cao 13cm)Mai Chiếu Thuy bonsai (cao 13cm)Mai Chiếu Thuy bonsai (cao 11cm)Mai Chiếu Thuy bonsai (cao 10cm)Mai Chiếu Thuy bonsai (cao 13cm)Mai Chiếu Thuy bonsai (cao 16cm)

Một số hình ảnh bonsai nho nhỏ của Malaysia

Bonsai Malaysia

Một cây ổi bonsai rất duyên dáng.Hoa giấy bonsai