Bộ sưu tập ảnh bonsai đẹp Nhật Bản

Bonsai Nhật Bản đẹp

Bonsai Trung Quốc có nhiều điểm khác với Bonsai Nhật cũng như Bonsai Nhật cũng có nhiều điểm khác với Bonsai Việt và phương Tây. Người Trung Quốc đặc biệt thích bộ rễ phơi bày với gốc lớn u nần bể nát đầy hang hốc. Họ chú trọng tổng thể, chấm phá hơn là chi ly [...]