Một số tiểu cảnh cỡ lớn đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Tiểu cảnh đạt giải Đặc Sắc: (Vương Long mừng xuân – Nguyễn Hải Phòng – Di Linh Lâm Đồng)

Một số tiểu cảnh cỡ lớn đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Tiểu cảnh đạt giải Vàng: (Giai điệu mùa Xuân – Nguyễn Ngọc Ái – Thủ Đức – TPHCM)

Một số tiểu cảnh cỡ lớn đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Tiểu cảnh đạt giải Bạc: (Cuồng Phong – Nguyễn Quang Phú – Gò Vấp – TPHCM)

Một số tiểu cảnh cỡ lớn đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Tiểu cảnh đạt giải bạc: (Xuân Hội tụ – Nguyễn Thanh Hùng – Tân Phú – HCM)

Một số tiểu cảnh cỡ lớn đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Tiểu cảnh đạt giải Đồng: (Quẳng gánh lo đi – Lâm Ngọc Vinh TPHCM)

Một số tiểu cảnh cỡ lớn đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Tiểu cảnh đạt giải Đồng: (Lạc cảnh tùng lâm – Nguyễn Phúc Hải – Quận 7 – HCM)

Một số tiểu cảnh cỡ lớn đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Tiểu cảnh đạt giải Đồng: (Nguồn xuân bất tận – Đỗ Cao Thắng – Thủ Đức – TPHCM)

Một số tiểu cảnh cỡ lớn đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Tiểu cảnh đạt giải Khuyến khích: (Nỗi niềm – Nguyễn Ngọc Long – Hóc môn – HCM)
Một số tiểu cảnh cỡ lớn đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

 

Speak Your Mind

*