Một số tiểu cảnh loại trung đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Giải Vàng: (Tiểu cảnh: Suối reo – Đào Thành – Tân Bình TPHCM)
Một số tiểu cảnh loại trung đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Giải Bạc: (Tiểu cảnh: Cõi riêng – Trịnh Tấn Lộc – Tân Bình TPHCM)

Một số tiểu cảnh loại trung đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Giải bạc: (Tiểu cảnh: Rừng chiều – Nguyễn Chí Tâm – An Giang)

Một số tiểu cảnh loại trung đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Giải Đồng: (Tiểu cảnh: Tích xưa – Nguyễn Thành Hiệp – Mình Minh)

Một số tiểu cảnh loại trung đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Giải Đồng: (Tiểu cảnh: Bóng ngả chiều xuân – Trần Đại Phong – Thủ Dầu Một – Bình dương)

Một số tiểu cảnh loại trung đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Giải Đồng: (Tiểu cảnh: Hướng về tương lai – Võ Văn Chánh – Gò Vấp – TPHCM)

Một số tiểu cảnh loại trung đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

Giải Khuyến khích: (Tiểu cảnh: Bài tình ca mùa Đông – Đỗ Quốc Phong – Quận 8 – HCM)
Một số tiểu cảnh loại trung đoạt giải tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2011

 

Speak Your Mind

*