Bonsai hoa giấy Trung Quốc

Hoa giấy cũng là loài hoa hoa được trồng phổ biến ở nước ta, đâu đâu cũng thấy có hoa giấy. Hoa giấy là loài hoa “hữu sắc vô hương”. Có nhiều loại hoa khác nhau, từ đơn tính (hoa một màu) đến loài lưỡng tính (hai màu).

Kính mời quí vị thưởng lãn những hình ảnh đẹp cây bonsai hoa giấy của Trung Quốc.

Bonsai hoa giấy Trung Quốc

Kiểu cành rủ, rất ấn tượng và công phu.

Bonsai hoa giấy Trung Quốc

Bonsai hoa giấy Trung Quốc

Bonsai hoa giấy Trung Quốc

Bonsai hoa giấy Trung Quốc

Bonsai hoa giấy Trung Quốc

Bonsai hoa giấy Trung Quốc

Bonsai hoa giấy Trung Quốc

Một cây bonsai hoa giấy với màu sắc ít gặp.

 

Speak Your Mind

*