Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tác giả Rudi Julianto sinh ra ở Đông Java, Indonesia năm 1967, Rudi Julianto tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật vào năm 1990.

Ông bắt đầu trồng cây cảnh như là một sở thích vào năm 1987, ông cho rằng thiên nhiên chính là người thầy vĩ đại nhất của mình. Rudi hơn 100 cây cảnh nhiệt đới khác nhau, tất cả đều được ông thu lượn và tạo hình. Semi cascade là phong cách ông yêu thích nhất.

Kính mời quí vị thưởng lãn một số tác phẩm hội họa đẹp của ông về bonsai.

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

Tranh vẽ bonsai đẹp của Rudi Julianto

 

Speak Your Mind

*