Bonsai tuyệt đẹp của Trung Quốc

Kính mời quí vị mê cây thưởng lãn các chậu cây tuyệt đẹp của Lung Man, Hong Kong, Trung Quốc.

Bonsai tuyệt đẹp của Trung Quốc

Bonsai tuyệt đẹp của Trung Quốc

Bonsai tuyệt đẹp của Trung Quốc

Bonsai tuyệt đẹp của Trung Quốc

Bonsai tuyệt đẹp của Trung Quốc

Bonsai tuyệt đẹp của Trung Quốc

Bonsai tuyệt đẹp của Trung Quốc

Bonsai tuyệt đẹp của Trung Quốc

Comments

  1. cay canh says:

    Trung Quốc có truyền thống làm cây cảnh bonsai, Những tác phẩm của họ hầu như đơn giản nhưng mang tính nhân văn sâu sắc

Speak Your Mind

*