Bonsai bám đá tuyệt đẹp của Hong Kong-Trung Quốc

Ý nghĩa của Lung Man là gì? Nó là một phương ngữ miền nam Trung Quốc. The Garden Man Lung đã được thành lập vào năm 1967 do ông Wu Yee Sun, chuyên gia Penjing (cây cảnh). Vào thời điểm đó, khu vườn là một nơi mà những người yêu thích Penjing cũng như các nghệ nhân Penjing đến nói chuyện về cây cảnh và trưng bầy các chậu cây độc đáo của họ. Công chúng đã có cơ hội hiếm hoi nhìn thấy triển lãm cây cảnh tuyệt đẹp. Thật không may, vào năm 1978, Vườn Man Lung buộc phải đóng cửa do việc trưng thu đất cho một nhà ga đường sắt của chính phủ Hồng Kông. Trong năm 2000, Vườn Man Lung được thành lập tại Đại học Baptist Hồng Kông một lần nữa.

Kính mời quí vị mê cây thưởng lãn các chậu cây tuyệt đẹp chủ đề bonsai bám đá của Lung Man.

Bonsai bám đá tuyệt đẹp của Đài Loan-Trung Quốc

Bonsai bám đá tuyệt đẹp của Đài Loan-Trung Quốc

Bonsai bám đá tuyệt đẹp của Đài Loan-Trung Quốc

Bonsai bám đá tuyệt đẹp của Đài Loan-Trung Quốc

Bonsai bám đá tuyệt đẹp của Đài Loan-Trung Quốc

Bonsai bám đá tuyệt đẹp của Đài Loan-Trung Quốc

Bonsai bám đá tuyệt đẹp của Đài Loan-Trung Quốc

Bonsai bám đá tuyệt đẹp của Đài Loan-Trung Quốc

Bonsai bám đá tuyệt đẹp của Đài Loan-Trung Quốc

 

Speak Your Mind

*