Bonsai Sanh Nam Điền

“Đã từ xa xưa, các nghệ nhân Nam Điền đã chọn lọc và tích lũy từ kinh nghiệm bao đời để đi đến dùng loại sanh này chế tác các thế cổ. Với thế cổ thì việc có rễ buông sẽ được coi là phá thế, mà sanh Nam điền ít rễ buông hơn cả. Việc làm các tán đĩa đòi hỏi phải dày chi dăm, lá bền, không bị bỏ dăm, thì loại sanh này đáp ứng được yêu cầu đó. Khi xưa, nếu cây không may bị phá thế thì chỉ có nước cắt đi dựng lại, vì vậy đòi hỏi cây phải ra mầm khỏe, loại sanh này cũng có ưu điểm đó. Như vậy, có nhiều giống sanh nhưng các cụ vùng Nam Điền đã chọn giống sanh này và ngày nay quen gọi là sanh Nam Điền là vì vậy. ” Thông tin của thành viên Tieungaogiangho diễn đàn caycanhngaynay.vn

Bonsai Sanh Nam Điền

Cây Huyền phượng vũ 2011

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Thiên hương cổ kỳ sanh.

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Nam Điền cổ: “Long đàn phượng vũ”

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Sanh Nam điền ôm đá.

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam ĐiềnBonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Bonsai Sanh Nam Điền

Speak Your Mind

*