Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Cuộc triển lãm có sự tham gia của hội sinh vật cảnh Hà Nội với 2 xe 8 tấn trở cây cảnh.

Kính mời quý vị thưởng lãn một số tác phẩm trưng bầy tại triển lãm!

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Triển lãm cây cảnh dịp quốc khánh 2011 tại tp HCM

Speak Your Mind

*