Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Kính mời quí vị tìm hiểu qua phong cách nửa thác đổ và thác đổ.

  • Bonsai nửa thác đổ: Cây được trồng đối nghịch với phía treo lơ lửng xuống từ phía trên, nằm ở trên đường cong trong cành chính, chóp cây kia ở phía dưới trong giới hạn tăng trưởng của cây . Chóp cây dưới không được mọc quá chiều cao của chậu. Đôi khi sự mọc lá chỉ xuất hiện hướng về gốc thân cây mà trường hợp này lại tối quan trọng.
  • Bonsai phong cách thác đổ: Tương tự như phong cách nửa thác đổ phong cách này có sự khác biệt là chóp cây vượt quá chiều cao của chậu. Cành lá cũng có thể mọc hẳn bên ngoài chậu ở hướng đối nghịch với gốc thân cây mà chạm đến vành chậu. Vật chứa bắt buộc phải chọn cao và chậu phải chọn cho nó là một yếu tố quyết định trong ấn tượng sau cùng của tác phẩm.

Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Một cây thác đổ rất “tình”. Vẻ uyển chuyển mềm mại nổi bật trong nét cương trực, mãnh liệt vươn lên đầy sức sống.

Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Nét cổ lão phong sương trong phong cách nửa thác đổ.

Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Bonsai đẹp chủ đề nửa thác đổ và thác đổ

Một cây thác đổ bám đá.

Được sưu tầm và tổng hợp bởi Luthor Finalstyle.com

Speak Your Mind

*