Ảnh tùng bonsai với lũa đẹp

Bộ Thông hay bộ Tùng bách (danh pháp khoa học: Pinales) là một bộ chứa tất cả các loài thông, bách, kim giao v.v còn tồn tại đến ngày nay thuộc về lớp duy nhất của ngành Thông (Pinophyta) là lớp Thông (Pinopsida). Bộ này trước kia còn được gọi là Coniferales.

Đặc trưng bộ tùng bách

Đặc trưng cơ bản để phân biệt bộ này là cấu trúc sinh sản gọi là nón. Tất cả các loài thực vật có quả hình nón, như tuyết tùng, thông, vân sam, linh sam, thông rụng lá, cự sam, hoàng đàn, tùng tháp hay thanh tùng v.v đều được gộp vào trong bộ này. Tuy nhiên, một số các thực vật quả nón đã hóa thạch lại không được xếp vào bộ này mà thuộc về các bộ phân biệt khác trong ngành Pinophyta.

Các loài thanh tùng trước đây dược tách ra thành một bộ riêng chứa chính chúng là bộ Taxales, nhưng các chứng cứ phân tích bộ gen gần đây cho thấy họ Thanh tùng là đơn ngành với các loài thực vật quả nón hiện còn đang tồn tại khác và như thế không có lý do để tách riêng. Hiện nay, họ này được nhập chung vào bộ Pinales.

Tùng bonsai với phần lũa rất ấn tượng

Tùng bonsai với phần lũa rất ấn tượng.

Ảnh tùng bonsai với lũa đẹp

Tùng bonsai phong cách lạ.

Bonsai tùng với chậu độc đáo

Bonsai tùng với chậu độc đáo.

Một vườn bonsai với nhiều cây tùng đẹp của Nhật.

Một vườn bonsai với nhiều cây tùng đẹp của Nhật.

Ảnh tùng bonsai với lũa đẹp

Một cây tùng bonsai với kiểu dáng nửa thác đổ.

Ảnh tùng bonsai với lũa đẹp

Một cây tùng bám đá của nghệ nhân bonsai hàng đầu Nhật Bản Kimura.

Ảnh tùng bonsai với lũa đẹp

Một cây tùng bonsai khác trong “vườn cây bonsai đẳng cấp” của ông.

Ảnh tùng bonsai với lũa đẹp

Những cây tùng, thông bonsai lũa nói chung thường đem lại nhiều cảm xúc rõ  dệt về thời gian, về sự tinh tế trong nghệ thuật tạo hình, về sự uyên thâm, nho nhã, có đôi khi gợi lên hình ảnh về người sở hữu nó như là những “ông tiên, ông bụt” già nua nhưng vẫn thể hiện sức sống mãnh liệt bộc lộ cả hai hình thái cương, nhu trong một.

Bạch Cổ Mộc.

Speak Your Mind

*